Vol074萌宝儿BoA户外白色蕾丝内衣可爱唯美写真图集27P萌宝儿御女郎

Vol074萌宝儿BoA户外白色蕾丝内衣可爱唯美写真图集27P萌宝儿御女郎

若寒气客于膜原、络血之间,则血涩不行,故不得注于大经。病者为逆,不病者为从,是“更逆更从”也。

药饵、病机,必审其真,设有谬误,鲜不害矣。所谓着痹行痹者何?

谓去其水气之陈积,欲如斩草而渐除之也。内为房室之内,不可出者,畏风寒也。

人肥则腠理致密,邪不得泄,留为热中,故目黄;人瘦则肌肤疏浅,风寒犯之,阳气易泄,泄则寒中而泣出。今以少阳热病而与少阴脉症争见者,亦当三日而死,皆两感传遍也。

 总之,虚者正气虚也,为色惨形疲,为神衰气怯,或自汗不收,或二便失禁,或梦遗精滑,或呕吐隔塞,或病久攻多,或气短似喘,或劳伤过度,或暴困失志,虽外证似实而脉弱无神者,皆虚证之当补也;实者邪气实也,或外闭于经络,或内结于脏腑,或气壅而不行,或血留而凝滞,必脉病俱盛者,乃实证之当攻也。 厥有阴阳二证∶阳衰于下,则为寒厥;阴衰于下,则为热厥。

邪气入之,则阴阳上下交争矣,阳虚则外寒,阴虚则内热,阳盛则外热,阴盛则内寒。譬之用兵者必有夙教,必有定谋,而后可保其无危。

Leave a Reply