No4550女神芝芝Booty白色低胸连衣裙配原色丝袜秀完美身材诱惑写真72P芝芝秀人网

No4550女神芝芝Booty白色低胸连衣裙配原色丝袜秀完美身材诱惑写真72P芝芝秀人网

泻出色白者,下元无火也。燥之为病,皆属燥金之化,然能令金燥者,火也。

余曰:大哉斯问也,子不知人身立命,其有本末乎?无表,芍药汤、承气汤等。

如寒热大作数次愈,此化之速也。邪从汗解,而汗不止者,药力不继,正虚不可复收,故以原方仍从某经某络导其散亡之气,还之藏府。

在病不过毛发苍陨等疾,犹秋叶之摇落,而根干精华内蕴也。如冬至春,万物茂,寒化热也。

口中和就是舌面润,舌质不绛,唇不干绛,不渴,如其口渴,舌干,唇绛,即是温病,桂枝是禁药。惊风从外感得来,六气须知,气即风也,风字宜活看。

 无如今之时医,于人有疾,不论其轻重虚实,概目之曰感冒风寒,饮食停蓄。人参四钱白术一两干姜一两甘草三钱〔炙〕西砂四钱半夏四钱茯苓三钱按理中汤一方,乃温中之剂也。

Leave a Reply