ipvr047正在播放

ipvr047正在播放

又自汗、小便数者,不可服。黄芩苦而枯,故清热于上;黄连苦而实,故泻火于中;黄柏苦而润,故泻火于下。

君子曰∶夫夫也,弱龄谫陋,轻议古人,则昆有罪焉尔。 五苓利水,何以能止渴生津?

惟四逆汤力能补下焦之火,故治之而愈。半夏和胃健脾,麦冬清心润肺,苁蓉补命门相火之不足,桂附引失守之火而归元,于十全大补之中本方除茯苓、白术、麦冬、川芎、熟地、苁蓉,名八味大建中汤∶治同。

调胃承气汤不用枳、朴者,以其不作痞、满,用之恐伤上焦虚无氤氲之元气也。按成氏释此证谓脾弱胃强,然本文但云脾约,未尝云脾弱也。

 时柳太后感风不能言,脉沉而紧,胤宗曰∶口不下药,宜以汤气蒸之,令药入腠理,周时可瘥。 经曰损其肺者益其气,是故用之。

桂附与火同气而味辛,能开腠里、致津液、通气道,据其窟宅而招之,同气相求,火必下降矣,然则桂附者,固治相火之正药欤。古人用补药必兼泻邪,邪去则补药得力,一阖一辟,此乃玄妙,后世不知此理,专一于补,必致偏胜之害矣。

Leave a Reply